لعان

از دانشنامه حقوقی

لعان به معنای نفرین زن و مرد بر هم است که در رابطه زناشویی موجب حرمت طرفین می شود واگر گاهی احساس بدبینی ها، یا احیاناً کج رفتاری هایی از سوی زن یا مرد احساس شود که وسیله اثبات نداشته باشد اسلام برحفظ چنین زندگی هایی که بدبینی بر آن حاکم است اصراری ندارد .

اما اسبابی را فراهم می کند که این بدبینی به خوش بینی تبدیل شود ،که اگر بدبینی ها تبدیل به خوش بینی نشد ،راه آخر را زن و مرد انتخاب می کنند و از هم جدا می شوند و برهم حرام مؤبد می گردند . و مورد دیگر نفی ولد است ،یعنی اینکه شوهر بگوید این فرزند من نیست ،لذا در چنین صورتی مرد و زن طبق آیین خاصی همدیگر را لعن می کنند وپس از آن فرزند به دنیا آمده در فراش زوج از وی نفی می شود

اگر مردی بعداً بگوید من دروغ گفتم حالا مسئله به چه صورت است ؟ بواسطه لعان ، فرزند نفی می شود ،وایندو حرام مؤبدی می شوند و بواسطه لعان حد به مرد نمی زنند . اما در صورتیکه مرد بعداً بگوید دروغ گفتم فرزند از پدر ارث می برد .بی آنکه پدر از فرزند ارث ببرد .

اگر لعان انجام شد هیچ نیازی به طلاق نیست و لعان فسخ است پس یکی از جاهایی که عقد نکاح فسخ می شود بواسطه لعان است . به نقل از پودمان خانواده

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
عملکردها
منوی اصلی دانشنامه
جعبه ابزار