فرض

از دانشنامه حقوقی

فرض یا فریضه در کتاب ارث در دو معنا به کار می رود:

اول: به معنای سهم الارث ، خواه وارث تحت عنوان کسری از کسور ششگانه که در قرآن مجید آمده است، سهمی ببرد یا نبرد. در صورت اخیر او را « قرابت بر» می نامند و در صورت اول او را « فرض بر» می خوانند. دوم: سهم الارث وارث فرض بر، فرض بر زیر عنوان یکی از کسور ششگانه ارث می برد (یک چهارم، یک دوم، یک ششم و...)

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
عملکردها
منوی اصلی دانشنامه
جعبه ابزار