راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
تبليغات خود را ميتوانيد در اين سايت عرضه نمائيد!
منوي اصلي


وضعیت عضویت و اشتراک شما
شما عضو رسمی سایت نمیباشید
برای عضویت رسمی در سایت در این محل کلیک کنید . سایت حقوقی دادخواهی. برای عضویت در سایت اینجا را کلیک کنید !دانشنامه حقوقي
get info from WikiPedia

دانشنامه حقوقي
دائرة المعارف آزاد حقوقيدیوان عدالت اداری: آراء جدید هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداريرأي شماره 163 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعطاء گواهي فارغ‌التحصيلي منوط به عدم مشروطيت به تعداد موردنظر ضوابط آموزشي دانشگاهها و و مؤسسات آموزش عالي مي‌باشد
رأي شماره 170، 169، 168 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت حق‌السهم دفاتر خدمات ارتباطي از طريق كارمزد دريافتي قانوني نبوده و مي‌بايستي از محل دريافتي‌هاي ...
رأي شماره 173، 172، 171 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص خانه‌هاي سازماني در مالكيت دولت پس از پايان مدت اجاره و حسب آئين‌نامه مربوط بدون الزام به رعايت قانون فروش ...
رأي شماره 174هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم پذيرش وكالت‌نامه در رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي خلاف قانون است
رأي شماره162 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص فارغ‌التحصيلان علوم ثبتي معاف از انجام آزمون سردفتري نمي‌باشند
رأي شماره179 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص هيأت حل اختلاف ماليات مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به ماليات و عوارض از كالاها و خدمات موضوع مواد 3 و 4 قانون موسوم به ...
رأي شماره762 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص شركت ملي نفت در تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي و مالي و معاملاتي مكلف به رعايت ملاكهاي مقرر در ماده2 قانون نظام هماهنگ ...
رأي شماره789هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص شركت ملي نفت در تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي و مالي و معاملاتي ملكف به رعايت ملاكهاي مقرر در ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت ...
رأي شماره92 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دريافت حق بيمه توسط سازمان تأمين اجتماعي منوط به احراز رابه مزدبگيري بيمه‌شده با كارفرما توسط هيأت حل‌اختلاف اداره ...
ارسال شده بوسیله Administrator در مورخه : سه شنبه، 26 مرداد، 1389 (106 مشاهده)
(ادامه متن ... | 12921 بایت حجم بقیه متن | امتیاز : 0)

دیوان عدالت اداری: آراء شماره 647 ، 90 و 94 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري
رأي شماره 647 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تعيين و وضع عوارض ويژه صادرات مواداوليه فرآوري‌نشده توسط وزراء عضو كميسيون ماده يك آئين‌نامه اجرائي قانون مقررات ...
رأي شماره 90 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص احراز شرايط و استحقاق بيمه‌شده جهت بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت و زيان‌آور مي‌بايست رسماً از سوي سازمان تأمين ...
رأي شماره94 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص فوق‌العاده ستادي معادل 2 ماه مجموع حقوق و مزايا در سال 1384 در حد اعتبارات تخصصي‌يافته قابل پرداخت است.
ارسال شده بوسیله Administrator در مورخه : دوشنبه، 21 تیر، 1389 (62 مشاهده)
(ادامه متن ... | 4125 بایت حجم بقیه متن | امتیاز : 0)

دیوان عدالت اداری: آراء شماره 17 ، 741 ، 908 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري
رأي شماره 17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص افرادي كه قبل از تصويب آئين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه به عنوان نخبه شناخته شده‌اند از تاريخ تصويب آئين‌نامه ...
رأي شماره 741 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه رافع مسئوليت و تعهدات سازمان تأمين اجتماعي در قبال بيمه شده نخواهدبود و ايفاي تعهدات ...
رأي شماره 908 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص محدود و مقيدنمودن تبصره ماده6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب1383 به كساني كه همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده‌اند ...
ارسال شده بوسیله Administrator در مورخه : دوشنبه، 10 خرداد، 1389 (166 مشاهده)
(ادامه متن ... | 8479 بایت حجم بقیه متن | امتیاز : 0)

دیوان عدالت اداری: آراء شماره 666 و 667 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري
رأي شماره 666 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و پيشنهاد حقوق وي به مجمع عمومي از وظايف هيأت مديره شركت تعاونی است
رأي شماره667هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني برمطابق برنامه چهارم توسعه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزايش ميابد
ارسال شده بوسیله Administrator در مورخه : یکشنبه، 9 اسفند، 1388 (155 مشاهده)
(ادامه متن ... | 2122 بایت حجم بقیه متن | نظرشما چیست؟ | امتیاز : 0)

دیوان عدالت اداری: آراء شماره 648 و 650 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري
رأي شماره 648 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه شوراي شهر شانديز درخصوص اخذ بهاء خدمات از كساني كه قبل از تاريخ تصويب نرخ جديد اقدام به دريافت پروانه ...
رأي شماره 650 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر (با احراز وجود رابطه اشتغال براساس قانون كار بين اشخاص و جهاد دانشگاهي شرايط قانوني و لازم براي برخورداري افراد ...
ارسال شده بوسیله Administrator در مورخه : پنجشنبه، 29 بهمن، 1388 (120 مشاهده)
(ادامه متن ... | 2358 بایت حجم بقیه متن | نظرشما چیست؟ | امتیاز : 0)

دیوان عدالت اداری: آراء شماره 668 ، 670 و 752 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري
رأي شماره 668 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر صرف ابطال پروانه بهره‌برداري سابق و صدور پروانه بهره‌برداري جديد براي مودي بدون تأسيس و و بهره‌برداري واحد توليدي ...
رأي شماره 670 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر در صورت عدم تحقق شرايط دوگانه مندرج در بند9 ماده68 قانون مديريت خدمات كشوري، پرداخت فوق‌العاده اضافه كار الزام‌آور ...
رأي شماره 752 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر تعيين حداقل ساعات تدريس متصديان مشاغل آموزشي بعهده وزير آموزش و پرورش مي‌باشد، لذا تعيين 30 ساعت اشتغال در هفته براي ...
ارسال شده بوسیله Administrator در مورخه : دوشنبه، 26 بهمن، 1388 (194 مشاهده)
(ادامه متن ... | 3970 بایت حجم بقیه متن | نظرشما چیست؟ | امتیاز : 0)

دیوان عدالت اداری: رأي شماره 671 الي 684 و 795 ، 751 و 754 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري
رأي شماره 671 الي 684 و 795 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه مورخ 20/12/1384 شوراي مديريت دانشكده دامپزشكي درخصوص تعيين ميزان شهريه دانشجويان پذيرش ...
رأي شماره 751 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم احتساب فوق‌العاده ويژه هيأت امناء در تعيين بازخريد مرخصي ذخيره كاركنان دانشگاه
رأي شماره754 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلي با گروه جديد آن دسته از مستخدمين قضايي كه بدون محكوميت انتظامي و به لحاظ ضرورت ... ...
ارسال شده بوسیله Administrator در مورخه : دوشنبه، 19 بهمن، 1388 (132 مشاهده)
(ادامه متن ... | 3838 بایت حجم بقیه متن | نظرشما چیست؟ | امتیاز : 0)

دیوان عدالت اداری: رأي شماره 206 349، 363، 364، 365 , 525 و 526 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري
رأي شماره 206هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت
رأي شماره‌هاي 349، 363، 364، 365 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص قطع رابطه كاركنان قراردادي شركتي با وزارتخانة ذيربط و انتقال مجدد آنان وجاهت قانوني ندارد
رأي شماره‌هاي 525 و 526 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري
ارسال شده بوسیله Administrator در مورخه : چهارشنبه، 8 مهر، 1388 (245 مشاهده)
(ادامه متن ... | 3493 بایت حجم بقیه متن | نظرشما چیست؟ | امتیاز : 0)

دیوان عدالت اداری: آرا شماره‌هاي 465 ، 466 و 467 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ديوان عدالت اداري
رأي شماره 465 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم امكان انتقال دستياران تخصصي پزشكي كه متعهد به خدمت در حوزه محل تحصيل خود گرديده‌اند به نقاط محروم و ...
رأي شماره 466 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 5 ماده 55 آيين‎نامه آموزشي دانشگاه پيام نور مصوب 18/7/1380 و اصلاحات مورخ 11/2/1381 شوراي ...
رأي شماره 467 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال صورتجلسه شماره 77255/86 مورخ 28/12/1386 استانداري قزوين
ارسال شده بوسیله Administrator در مورخه : دوشنبه، 23 شهریور، 1388 (141 مشاهده)
(ادامه متن ... | 3640 بایت حجم بقیه متن | امتیاز : 0)

دیوان عدالت اداری: رأي شماره454 ، 458 و 459هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري
رأي شماره454 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم تعلق فوق‌العاده مأموريت خارج از كشور به كساني كه به تبع همسر خود در خارج از كشور انجام وظيفه مي‌نمايند
رأي شماره‌هاي 458، 459 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب سنوات خدمت
ارسال شده بوسیله Administrator در مورخه : پنجشنبه، 19 شهریور، 1388 (139 مشاهده)
(ادامه متن ... | 2335 بایت حجم بقیه متن | نظرشما چیست؟ | امتیاز : 0)

97 مجموع خبرها (10 صفحه, 10 درهر صفحه)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

آمار سايت
 
عضویت
کلمه عبور را فراموش کرده ام

 
کاربران سایت:
امروز: 0
دیروز: 0
منتظر پذیرش: 0
مجموع: 23,408
آخرین: reza1331
نظرسنجی
نحوه آشنائی شما با این سایت

از طریق جستجوگر گوگل
از طریق جستجوگر یاهو
سایر جستجوگرها
معرفی توسط کاربران سایت
معرفی ما در سایتهای حقوقینتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 4641
نظرات : 82جستجوي پيشرفته


مقالات جديد
مقالات جدید

اموال عمومي و مشترك
مرور زمان در امور کیفری
از امنيت ملي تا امنيت انساني
‎حقوق کودکان و وظايف والدين از ديدگاه قانون مدني
بررسی و تبیین صور شرکت در قتل و فروع آن در فقه و قانون مجازات اسلامی
نحوه رسيدگي به افراز املاک در دادگاه
بحثی پیرامون قلمرو ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
عواقب اشتباهات نگارشی یا استعمالی الفاظ
جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى
تاريخچه گواهي امضاء


جستجوگر

سايت حقوقي دادخواهي
Features Iranian laws and regulations, guides to Iranian markets, newsletters and more
بهترین کیفیت نمایش صفحات با وضوح 864 × 1152


PHP-Nuke © 2004 Francisco Burzi
INP-Nuke © 2005-2007 IranNuke

مدت زمان ایجاد صفحه : 0.34 ثانیه