سایت حقوقی "دادخواهی " در زمینه اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور ، عنداللزوم درج تغییرات ، اصلاحات و الحاقات در مقررات  مورد اشاره ، اخبار حقوقی ، مقالات حقوقی قابل انتشار، فعالیت مینماید . درج هر گونه نوشته و عقیده حقوقی ، دلیل وابستگی به مراکز مذکور یا قبول عقاید معنونه نمیباشد و مسئولیت نوشته های مزبور بعهده نویسنده آن است
 

 حقوق ثبت اسناد و املاک

قوانین

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 87
 

 
قانون اجازه استخدام يك هزار نفر كارمند رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور1371/01/25
قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضای هيات علمی كه جهت تكميل تحصيلات عالی يا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از كشور اعزام می گردند از پرداخت حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی1371/12/02
قانون تمديدمدت مواداصلاحی (147)و(148) قانون ثبت اسنادواملاك كشور1378/08/18
قانون الحاق يك تبصره به ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاك1356/02/20
قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365/4/31 و الحاق موادی به آن1370/06/21
قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 واصلاحات بعدی آن1365/04/31
قانون اصلاح مواد 13 و 41 و 43 و 70 و 111 و 117 قانون ثبت اسناد و املاك1312/05/07
قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك1312/10/28
قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك1312/12/15
قانون الحاق ماده 13 مكرر به قانون ثبت اسناد و املاك1313/03/15
قانون اصلاح مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاك1314/12/12
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاك1317/07/10
قانون اصلاح پاره از مواد قانون ثبت اسناد و قوانين ديگر1320/05/26
قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاك1322/03/10
قانون ثبت اسناد و املاك1310/12/26
قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333  --1351/10/18
قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك1355/11/03
قانون الحاق ماده 148 مكرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1351--1357/08/22
قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك1376/05/26
قانون مربوط به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاك 1337 
قانون تبديل اداره كل ثبت اسناد و املاك به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور1352/02/03
لايحه قانونی اصلاح سازمان ثبت اسنادواملاك كشور1358/02/25
لايحه قانونی اصلاح ماده 2 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك1358/06/20
قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك1354/04/09
قانون تمديد مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365/4/31--1366/10/20
وضع قاعده آمره در خصوص تعيين تاريخ خاص برای قبول و ثبت اسناد و مدارك پزشكی و درمانی بيماران احتياج به حكم قانونگذار دارد1380/07/29
رد تبصره الحاقی به ماده 5 مكرر قانون ثبت اسناد و املاك 1338
 قانون اصلاح پاره از مواد قانون ثبت اسناد - قانون دفتراسنادرسمی - قانون دلالان - قانون ازدواج و قانون معاملات بانكی1320/05/26
قانون اصلاح بند (ه) تبصره (3) ماده (148) اصلاحی از قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1376--1381/03/19

مقالات

آشنائی با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

سلسله دروس حقوق ثبت - دکتر هاشمی

 

Google Groups عضویت در انجمن و گروه حقوق ( گوگل ) IRAN Law
Email:
Browse Archives at groups-beta.google.com