سایت حقوقی "دادخواهی " در زمینه اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور ، عنداللزوم درج تغییرات ، اصلاحات و الحاقات در مقررات  مورد اشاره ، اخبار حقوقی ، مقالات حقوقی قابل انتشار، فعالیت مینماید . درج هر گونه نوشته و عقیده حقوقی ، دلیل وابستگی به مراکز مذکور یا قبول عقاید معنونه نمیباشد و مسئولیت نوشته های مزبور بعهده نویسنده آن است
 

 حقوق پزشکی

قوانين و تعرفه های پزشکی

بنقل از پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران

آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته


      قانون‌ سازمان‌ نظام‌ پزشكی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ايران‌

از قانون نظام پزشکی : تبصره ۲ ماده ۴۱
تبصره‌2ـ دادگاهها و دادسراهای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ايران‌ در هر يك‌ از شهرستانها بايد حداقل‌ چهل‌ و هشت‌ ساعت‌ قبل‌ از احضار و جلب‌ هر يك‌ از صاحبان‌ مشاغل‌ پزشكی ‌به‌ دادگاه‌ و يا دادسرا به‌ خاطر رسيدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌ صاحبان‌ مشاغل‌ پزشكی‌مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ هيأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ نظام‌ پزشكی‌ شهرستان‌ مربوطه‌ برسانند.

قوانین واردات دارو و کالاهای پزشکی

قانون مربوط به تابلو و سرنسخه

قوانین مربوط به صدور گواهی های پزشکی

قانون آموزش مداوم  جامعه پزشکی ( باز آموزی )

قوانین و مقررات مربوط به تاسیس بیمارستانها

قوانین و مقررات مربوط به تاسیس داروخانه ها:

ضوابط و شرایط تاسیس داروخانه

طرح موضوع تاسیس داروخانه در کمیسیون ماده 20

طرح موضوع انتقال سرمایه داروخانه در کمیسیون ماده 20

بهره برداری از داروخانه توسط موسس جدید پس از انتقال سرمایه

انتقال داروخانه

ابطال مجوز تاسیس

افتتاح و بهره برداری از داروخانه

تبدیل نوع فعالیت  

صدور برگ تشخیص صلاحیت و پروانه مسئولیت فنی از سوی اداره کل امور دارو

مطب های پزشکی

کلنیک ها و درمانگاهها

پارا کلنیک ( آزمایشگاه و رادیولوژی  و  ... )0

مطب های مامایی

واحد تزریقات و سرم تراپی

کارخانه ها  و صنایع خوراکی آرایشی بهداشتی و دارویی

پروانه تاسیس

پروانه ساخت

پروانه بهره برداری

پروانه مسئولیت فنی

تصويب نامه در مورد تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در سال 1383

 

مقالات حقوق پزشکی

مسئوليت (مدني و كيفري) پزشك
پزشكي و قانون
ازآستين طبيبان ، قولي درمسئووليت مدني پزشكان
مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال
سخني كوتاه در حقوق بيماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام
وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي
كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات
توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است
طب قانوني - مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب
طب قانوني- آيا خودكشي است يا آدم كشي؟
مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم
لقاح مصنوعي از ديدگاه حقوقي
مسئوليت مدني و كيفري توليدكنندگان سيگار
بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل
بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين.
پزشكي قانوني ـ كارشناسي مشگل
برق گرفتگي شهري از ديدگاه پزشكي قانوني

 

Google Groups عضویت در انجمن و گروه حقوق ( گوگل ) IRAN Law
Email:
Browse Archives at groups-beta.google.com