سایت حقوقی "دادخواهی " در زمینه اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور ، عنداللزوم درج تغییرات ، اصلاحات و الحاقات در مقررات  مورد اشاره ، اخبار حقوقی ، مقالات حقوقی قابل انتشار، فعالیت مینماید . درج هر گونه نوشته و عقیده حقوقی ، دلیل وابستگی به مراکز مذکور یا قبول عقاید معنونه نمیباشد و مسئولیت نوشته های مزبور بعهده نویسنده آن است
 

حقوق اداری و استخدامی

 قوانین و مقررات

 قانون برنامه اول
 قانون برنامه دوم
 قانون برنامه سوم و قوانين تفسيري آن
قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري ‎اسلامي‌‌
قانون استخدام كشوري
قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
قانون دیوان عدالت اداری
آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
تصويب‌نامه راجع به بيمه حادثه و فوت كليه بازنشستگان و مستخدمان رسمي اعم از لشكري يا كشوري 1385
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت با آخرین اصلاحات و الحاقات 86
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه اجرايي
آيين نامه استخدام پيماني

 آراء وحدت رویه

راي شماره ۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص برقراري مستمري ايام بيکاري
راي شماره ۴۵۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص فوق العاده ماموريت خارج از کشور

راي شماره ۴۵۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تصويب نامه شماره23708/ت24537ه- مورخ 20/5/1380 هيات وزيران

   رای شماره ۳۳۸ هيأت عمومی ديوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 18639ـ 911 مورخ 11/3/1381 مدير کل امور عمران شهری و روستائی سازمان مديريت و برنامه ‎ريزی كشور 

رأی شماره ۴۳۰ هيئت عمومی ديوان عدالت اداری درخصوص تبصره الحاقی به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری   

رأی شماره ۴۲۳ هيئت عمومی ديوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده اشتغال خارج از کشور 

 

 مصوبات هیئت دولت  

تصويب نامه راجع به همطرازي دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش با مقامات مذکور در بند «الف» تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان

تصويب نامه راجع به افزايش ضريب حقوق قضات و اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

اصلاح آيين نامه تنظيم برخي از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از كشور كاركنان دولت از طريق دستگاه غيرمتبوع مستخدم -- متن اصل آئیننامه

ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 کل کشور

تصويب نامه راجع به فوق العاده ويژه معلمان

تصويب نامه راجع به تعيين ضريب جدول حقوق کارکنان دولت (350)

تصويب نامه راجع به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت

 

 

 

 

 

 

Google Groups عضویت در انجمن و گروه حقوق ( گوگل ) IRAN Law
Email:
Browse Archives at groups-beta.google.com