دادخواهي...Dadkhahi

     
الملک يبقي مع الکفر و لا يبقي مع الظلم                                 به سایت حقوقي ''  دادخواهي  '' خوش آمديد
سایت حقوقی "دادخواهی " در زمینه اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور ، عنداللزوم درج تغییرات ، اصلاحات و الحاقات در مقررات  مورد اشاره ، اخبار حقوقی ، مقالات حقوقی قابل انتشار، فعالیت مینماید . درج هر گونه نوشته و عقیده حقوقی ، دلیل وابستگی به مراکز مذکور یا قبول عقاید معنونه نمیباشد و مسئولیت نوشته های مزبور بعهده نویسنده آن است

قانون‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌

 

شكنجه‌ جسمي‌ و روحي، ممانعت‌ از تحصيل، عدم‌ اعلام‌ كودك‌ آزاري‌ افراد تا8 سال‌ جرم‌ عمومي‌ است.
شماره‌ 24/10/27591-1381
حضرت‌ حجت‌ الاسلام‌ و المسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ سيد محمد خاتمي‌
رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
طرح‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌ كه‌ در جلسه‌ علني‌ روز دوشنبه‌ مورخ‌ 25/9/1381 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با اصلاحاتي‌ تصويب‌ و به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است، در اجراي‌ (اصل‌ يكصد و بيست‌ و سوم‌ (123 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌گردد.
‌ ‌رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ - مهدي‌ كروبي‌
شماره‌ 2/11/55639-1381
وزارت‌ دادگستري‌
قانون‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌ كه‌ در جلسه‌ علني‌ روز دوشنبه‌ مورخ‌ بيست‌ و پنجم‌ آذر ماه‌ يكهزار و سيصد و هشتاد و يك‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي، تصويب‌ و در تاريخ‌ 11/10/1381 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ و طي‌ نامه‌ شماره‌ 27591 مورخ‌ 24/10/1381 واصل‌ گرديده‌ است، به‌ پيوست‌ جهت‌ اجرأ ابلاغ‌ مي‌گردد.
‌ ‌رئيس‌ جمهوري- سيد محمد خاتمي‌
‌ ‌قانون‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌
ماده‌1 -كليه‌ اشخاصي‌ كه‌ به‌ سن‌ هجده‌ سال‌ تمام‌ هجري‌ شمسي‌ نرسيده‌اند از حمايت‌هاي‌ قانوني‌ مذكور در اين‌ قانون، بهره‌مند مي‌شوند.
ماده‌ 2 -هر نوع‌ اذيت‌ و آزار كودكان‌ و نوجوانان‌ كه‌ موجب‌ شود به‌ آنان‌ صدمه‌ جسماني‌ يا رواني‌ و اخلاقي‌ وارد شود و سلامت‌ جسم‌ يا روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد ممنوع‌ است.
ماده‌ 3 -هر گونه‌ خريد، فروش، بهره‌كشي‌ و به‌ كارگيري‌ كودكان‌ به‌ منظور ارتكاب‌ اعمال‌ خلاف‌ از قبيل‌ قاچاق، ممنوع‌ و مرتكب، حسب‌ مورد علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ شش‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ زندان‌ و يا به‌ جزاي‌ نقدي‌ از ده‌ ميليون‌ (000/000/10) ريال‌ تا بيست‌ ميليون‌ (000/000/20) ريال‌ محكوم‌ خواهد شد.
ماده‌ 4 -هر گونه‌ صدمه‌ و اذيت‌ و آزار و شكنجه‌ جسمي‌ و روحي‌ كودكان‌ و ناديده‌ گرفتن‌ عمدي‌ سلامت‌ و بهداشت‌ رواني‌ و جسمي‌ و ممانعت‌ از تحصيل‌ آنان‌ ممنوع‌ و مرتكب‌ به‌ سه‌ ماه‌ و يك‌ روز تا شش‌ ماه‌ حبس‌ و يا تا ده‌ ميليون‌ (000/000/10) ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ محكوم‌ مي‌گردد.
ماده‌ 5 -كودك‌ آزاري‌ از جرائم‌ عمومي‌ بوده‌ و احتياج‌ به‌ شكايت‌ شاكي‌ خصوصي‌ ندارد.
ماده‌ 6 -كليه‌ افراد و مؤ‌سسات‌ و مراكزي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ مسؤ‌وليت‌ نگاهداري‌ و سرپرستي‌ كودكان‌ را بر عهده‌ دارند، مكلفند به‌ محض‌ مشاهده‌ موارد كودك‌ آزاري‌ مراتب‌ را جهت‌ پيگرد قانوني‌ مرتكب‌ و اتخاذ تصميمي‌ مقتضي‌ به‌ مقامات‌ صالح‌ قضائي‌ اعلام‌ نمايند تخلف‌ از اين‌ تكليف‌ موجب‌ حبس‌ تا شش‌ ماه‌ يا جزاي‌ نقدي‌ تا پنج‌ ميليون‌ (000/000/5) ريال‌ خواهد بود.
ماده‌ 7 -اقدامات‌ تربيتي‌ در چارچوب‌ ماده‌ (59) قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مصوب‌ 7/9/1370 و ماده‌ (1179) قانون‌ مدني‌ مصوب‌ 19/1/1314از شمول‌ اين‌ قانون‌ مستثني‌ است.
ماده‌ 8 -اگر جرائم‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ مشمول‌ عناوين‌ ديگر قانوني‌ شود يا در قوانين‌ ديگر حد يا مجازات‌ سنگين‌تري‌ براي‌ آنها مقرر شده‌ باشد، حسب‌ مورد، حد شرعي‌ يا مجازات‌ اشد اعمال‌ خواهد شد.
ماده‌ -9 از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ كليه‌ مقررات‌ مغاير با آن‌ ملغي‌ الاثر مي‌گردد.
قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر نه‌ ماده‌ در جلسه‌ علني‌ روز دوشنبه‌ مورخ‌ بيست‌ و پنجم‌ آذر ماه‌ يكهزار و سيصد وهشتاد و يك‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي، تصويب‌ و در تاريخ‌ 11/10/1381 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است.
 

 

 

 

........................................................................................


 

111432969

وضعيت در ياهو مسنجر